Michiel Molenaar

Bio

Michiel Molenaar wordt geboren op 4 november in Den Haag en groeit op in Breda.
Na de middelbare school keert hij terug naar de Residentie om een opleiding te volgen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

Als 17-jarige is Michiel eigenlijk 1 jaar te jong, maar door tijdens de toelatingsexamens eerst zijn map te laten zien alvorens zijn leeftijd te vermelden, wordt hij bij hoge uitzondering toegelaten.

Al tijdens de opleiding begint Michiel voor zichzelf als ontwerper en illustrator.
Met zijn hyperrealistisch airbrushwerk weet hij menig toeschouwer vol ongeloof te verbazen. Geheel autodidact haalt hij een uitzonderlijk niveau.

Daarmee verdween wel langzaam de uitdaging die het realistisch illustreren voor hem met zich mee bracht.

Samen met zijn jongere broer start hij een bedrijfje dat reklameborden produceert en levert aan de makelaardij. Dit naar aanleiding van een fraai en vernieuwend ontwerp van de hand van Michiel.
Een explosieve en succesvolle start van dit bedrijf zorgt er voor dat Michiel een lange tijd weinig kan doen met zijn creatief talent.

Toch blijft de geur van verf trekken. En als er weer wat tijd vrij komt kruipt hij weer achter zijn ezel.
Er is echter een groot verschil. Het airbrush karton wordt verruild voor een groot spierwit linnen doek.
Iedereen kladdert tijdens een telefoongesprek wel eens wat op een blaadje.

Michiel: "Ik tekende altijd rare en grappige beesten, en bewaarde die in een grote doos om er ooit iets mee te doen."
"Ooit" was aangebroken.

Geen realistisch werk meer in opdracht, maar voor zijn doen, grof geschilderde kleurrijke beesten. Met zijn eigen fantasie als enig hulpmiddel. Toch verraden de aparte en soms ingewikkelde technieken de vakman.

Met slechts 10 tot 15 kunstwerken per jaar, waarvoor al snel veel belangstelling ontstond, wordt een solo-expositie nooit gerealiseerd.
Zo'n 5 jaar moet de kunstenaar in hem de tijd delen met de ondernemer.

Dan is het Michiel wel duidelijk. Kunst is een oneindige uitdaging. Begin 2002 trekt hij zich langzaam terug uit zijn bedrijf, om zich vanaf 2003 volledig te richten op het schilderen.

Een kunstenaar is geboren.
In English

Michiel was born on the 4th November in The Hague and grew up in Breda.
After finishing college he returned to The Hague to continue his studies at The Royal Academy for Fine Arts.

At 17, he was actually too young to enrol, but by showing his portfolio before giving his age he was, by exception, accepted.

During his studies Michiel started working as a designer and illustrator.
Hyper Realistic Airbrush was his speciality. Teaching himself, he reached a very high standard.

Slowly the challenge that realistic illustration had given him in the beginning started to fade.

Together with his younger brother he started a small company that produced billboards.
Michiel had made a beautiful and refreshing design which prompted them to start supplying to estate agents.
An explosive and successful start to this company made it difficult for Michiel to do anything with his creative talent.

Yet the smell of paint kept drawing him back. As soon as some free time was available he climbed behind his easel.

There was a big difference though! The cardboard used for airbrush was traded in for shear white linen canvas.
"Everybody scribbles on a piece of paper while they are on the phone".

Michiel: "I drew funny and weird animals and kept them in a large box, expecting to do something with them some day".
Some day had arrived!

No more realistic work done on commission, but rough and colourful animals, using his imagination as only aid. Yet the different and sometimes complex techniques betrayed the expert.

With only 10 to 15 pieces of art a year, for which interest was growing rapidly, a solo exhibition was never realised.
For 5 years the artist had to share his time with the entrepreneur within him.

Then all becomes clear to Michiel. Art is his endless challenge.
At the beginning of 2002 Michiel starts taking a step back from his company, and from 2003 starts concentrating solely on his artwork. As he likes to describe it himself: "experimenting and messing about on canvas".

An artist is born.
Naar het nieuws ➔

Studio / Atelier / Galerie

Michiel Molenaar Studio Castorstraat
Michiel Molenaar Studio Castorstraat